עלות הפרויקט (בשקלים)

אנו בונים שינוי חברתי ולשם כך צריך קהילה שלמה.

* פירוט תקציב הבנייה
מבוסס על 890 מ״ר בנוי לפי עלות של ₪ 8000 למ״ר

BELEV HEBREW1

עזרו לנו לעזור להם